Fra data til erkendelse


Fra data til erkendelse


Podcasts med brugere, kunder eller medarbejdere er et stærkt værktøj til at sætte forandringer i gang.


Når rapporten fra en ny tilfredshedsmåling lander på skrivebordet, kan det være en udfordring at føre fortællingen videre i organisationen.


Vi har udviklet et værktøj, der bruger podcasts til at formidle og forankre de vigtigste konklusioner fra datamaterialet.

Ved at kombinere lydfortællingens styrker med kvalitativ interviewteknik og metode, opstår en helt ny form for indsigt, der lever videre i organisationen. Udnyttelsesmulighederne er store. Det samme er effekten.


I en forandringssituation er det essentielt at have et fælles fokus. Brugercentrerede podcasts gør kundeviden eller medarbejderoplevelser til en prioritet.


Ved at kombinere lydfortællingens styrke med god, kvalitativ metode tilbyder vi et produkt, der lever videre i organisationen og ikke ender i et støvet ringbind.


Anvendelsesmuligheder

- At tydeliggøre forskellige målgruppers motivationer og barrierer for adfærdsændringer i en forandringsproces.

- At støtte op om færdige undersøgelser, der på trods af klare konklusioner ikke bliver effektueret i organisationen.

- At styrke virksomheder og organisationers engagement i forhold til at skabe en brugercentreret kultur.


Vores baggrund 

Mette Reinhards Jacobsen har en mangeårig erfaring som kvalitativ analysekonsulent for både private og offentlige virksomheder. Søren Prehn er radiomennesket, som producerer podcasts til en stribe organisationer.


Metodemæssig sikring

Alle interviews bliver leveret i transskriberet form. Det vil sige, det totale datamateriale står til rådighed for organisationen, så der er .  fuld gennemsigtighed i forhold til de (fra)valg, der er foretaget i redigeringen af interviewene.
20 års erfaring med

lydfortælling